Over

“You can’t milk a cow

with your hands in your pants”

Werkwijze


We werken vanuit een coachende begeleidershouding en vertrekken daarbij vanuit de methodiek van het ervaringsleren.


Deze methodiek:

  • gebruikt de groep als spiegel,
  • werkt met actieve opdrachten,
  • zet aan tot reflectie,
  • verhoogt inzicht in interne processen,
  • helpt om doordachte keuzes te maken,
  • nodigt uit om verantwoordelijkheid te nemen  voor het eigen handelen,
  • daagt uit om alternatieven te zoeken voor oud gekend gedrag,
  • helpt te focussen op de aanwezige krachten binnen de groep,
  • werkt aan de onderlinge verbondenheid.

Een vraag voor ondersteuning op maat?

 

Tijdens een kennismakingsgesprek proberen we afstemming te vinden tussen de vraag en de mogelijke thema’s.  Thema’s die binnen een begeleiding aan bod kunnen komen zijn: groepsrollen, bewust keuzes maken, verschillen erkennen en waarderen, constructieve feedback, begrenzen, stretchen, zelfsturing, …

 

Op basis van de intake werken we een voorstel uit.  We schetsen een tijdskader en stippelen uit welke middelen we inzetten om aan deze thema’s te werken

Wie wij zijn

Wij zijn er voor alle scholen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs, zowel voor de klasgroepen, de leerkrachten, als voor het voltallige team.

Bert Wouters (°1978)


Trainer in het ervaringsleren sinds 2012,

opleider ‘outdoorbegeleider’ bij Nature vzw sinds 2013,

professionele bachelor HO wiskunde, Latijn en geschiedenis met uitdieping wiskunde, postgraduaat Adventure Education,

leerkracht secundair onderwijs sinds 2000.+32 0 486 714 385


Lynn Van Hoof (°1987)


Trainer in het ervaringsleren sinds 2011,

facilitator van groepsprocessen bij Nature vzw, coach en opleider in ervaringsleren en groepsdynamica sinds 2012, gecertificeerd begeleider op touwenparcours sinds 2015,

master in de psychologie, postgraduaat Adventure Education, EFT-psychotherapeut, KdG-studentenbegeleider sinds 2017+32 0 485 841 540

Joeri Spillebeen (°1968)


Trainer in het ervaringsleren sinds 2002,

trainer kernkwadranten en kernkwaliteiten van Daniel Ofman sinds 2005,

coach en opleider sinds 2007, gecertificeerd begeleider op touwenparcours sinds 2002,

professionele bachelor maatschappelijk werk,

CLB-medewerker van 2001 tot 2020.

Sinds 2020 schoolcoach van

Freinet middenschool De Pluim.


+32 0 486 167 977