Werkwijze

We werken vanuit een coachende begeleidershouding en vertrekken daarbij vanuit de methodiek van het ervaringsleren.

Deze methodiek:
∼ gebruikt de groep als spiegel,
∼ werkt met actieve opdrachten,
∼ zet aan tot reflectie,
∼ verhoogt inzicht in interne processen,
∼ helpt om doordachte keuzes te maken,
∼ nodigt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen,
∼ daagt uit om alternatieven te zoeken voor oud gekend gedrag,
∼ helpt te focussen op de aanwezige krachten binnen de groep,
∼ werkt aan de onderlinge verbondenheid.

Het is belangrijk dat de leerling inzicht verwerft in zijn/haar interesses, zelfbeeld, motivatie, studievaardigheden en competenties en zich realiseert wat de consequenties zijn van zijn/haar keuzes.


Een vraag voor ondersteuning ?

Tijdens een kennismakingsgesprek proberen we afstemming te vinden tussen de vraag en de mogelijke thema’s.   Thema’s die binnen een begeleiding aan bod kunnen komen zijn: groepsrollen, bewust keuzes maken, verschillen erkennen en waarderen, constructieve feedback, begrenzen, stretchen, zelfsturing, …

Op basis van de intake werken we een voorstel uit.  We schetsen een tijdskader en stippelen uit welke middelen we inzetten om aan deze thema’s te werken

Onze partner

Krachtig Onderwijs werkt samen met Outward Bound België zodat het hele Vlaamse onderwijs kennis kan maken met het ervaringsleren.

Krachtig Onderwijs en Outward Bound België bieden met het ervaringsleren een pedagogisch aanbod, dat leerkrachten in staat stelt om leerlingen te helpen meer eigenaar te worden van het eigen leertraject.

Meer weten over Outward Bound Belgium?

privacy-beleid