Werkwijze

We werken vanuit een coachende begeleidershouding en vertrekken daarbij vanuit de methodiek van het ervaringsleren.

Deze methodiek:
∼ gebruikt de groep als spiegel,
∼ werkt met actieve opdrachten,
∼ zet aan tot reflectie,
∼ verhoogt inzicht in interne processen,
∼ helpt om doordachte keuzes te maken,
∼ nodigt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen handelen,
∼ daagt uit om alternatieven te zoeken voor oud gekend gedrag,
∼ helpt te focussen op de aanwezige krachten binnen de groep,
∼ werkt aan de onderlinge verbondenheid.

Het is belangrijk dat de leerling inzicht verwerft in zijn/haar interesses, zelfbeeld, motivatie, studievaardigheden en competenties en zich realiseert wat de consequenties zijn van zijn/haar keuzes.


Een vraag voor ondersteuning ?

Tijdens een kennismakingsgesprek proberen we afstemming te vinden tussen de vraag en de mogelijke thema’s.   Thema’s die binnen een begeleiding aan bod kunnen komen zijn: groepsrollen, bewust keuzes maken, verschillen erkennen en waarderen, constructieve feedback, begrenzen, stretchen, zelfsturing, …

Op basis van de intake werken we een voorstel uit.  We schetsen een tijdskader en stippelen uit welke middelen we inzetten om aan deze thema’s te werken

///

privacy-beleid