Aanbod

IN DE KIJKER

Verdiepingsdag ervaringsleren in onderwijs – zaterdag 21 januari 2023

Verdiepingsdag Empowerment

Ben je op zoek naar nieuwe (groeps)opdrachten? Wil je je verdiepen in
theoretische kaders die uitleg geven bij energizers of groepsopdrachten?
Wil je genieten van een uitbreiding van wat je al weet en kent van het
ervaringsleren? Dan is deze verdiepingsdag iets voor jou! Lees er meer over in deze flyer.

Inschrijven?

Themadag Active Reviewing – zaterdag 11 maart 2023

Themadag Active Reviewing

Tijdens deze themadag maak je kennis met een reflectietechniek die (klas)groepen
uitnodigt om actief te (leren) reflecteren voor, na of tijdens groepsopdrachten.

Het wordt een actieve, creatieve en soms speelse dag met een verbinding naar de klaspraktijk. Wil je meer weten? Lees dan de flyer.

Inschrijven?

Voor klasgroepen

Werken aan positieve groepsvorming en persoonlijke groei in klasverband

Voor de leerlingen

‘Teambuilding’ voor klasgroepen gebaseerd op de methodiek en de principes van het ervaringsleren. 
We komen naar de school of werken op locatie met de hele klas.
We gaan actief aan de slag met wat er leeft in de klasgroep. 
We doen dit in de vorm van losse workshops, met een minimumtraject van drie halve dagen.
Of we gaan mee op meerdaagse met de klasgroep en zorgen voor een intensief teambuildingstraject.
Een combinatie van een meerdaagse met losse workshops in de vorm van terugkomdagen is uiteraard ook mogelijk. 
 
We refereren hiervoor graag naar ons project ‘Empowered op school’ dat we in 2021-2022 konden realiseren met behulp van het Rode Neuzenfonds en de Koning Boudewijnstichting.
 
Neem contact met ons op voor een afspraak.

Teambuilding voor klasgroepen op het hoog touwenparcours

Het hoog touwenparcours is een krachtig hulpmiddel om met klasgroepen te werken aan de onderlinge relaties of thema’s zoals emotionele veiligheid, vertrouwen, grenzen bewaken en verleggen. 
Enkele van onze trainers kunnen deze workshop aanbieden zonder daarvoor beroep te moeten doen op externen op één van de touwenparcours waarmee wij een overeenkomst hebben. 
 
Neem contact met ons op voor een offerte.

Voor leerkrachten en hun teams

Professionalisering van het schoolteam

Tijdens pedagogische studiedagen of opleidingsdagen helpen wij het schoolteam om meer inzicht te krijgen in de dynamieken van een klasgroep.
 
Scholen kunnen bij ons terecht voor een aanbod om kennis te maken met een grotere waaier aan actieve groepsvormende werkvormen of reflecties. 
Of we gaan met het team ook dieper in op groepsrollen, kernkwaliteiten, thema’s in groepsvorming, ervaringsleren, …

Neem contact met ons op voor een aanbod op maat.

Teambuilding voor het schoolteam

Voor directies

We bieden ook teambuildingsmomenten aan voor een schoolteam. In de vorm van workshops tijdens een pedagogische studiedag, tijdens een teamweekend waarbij het team aan de eigen groepsdynamiek werkt of tijdens een aparte opleiding rond een gericht thema (min. een halve dag).


Neem contact met ons op voor een aanbod op maat.

Vorming en opleiding

Basisopleiding voor leerkrachten die willen beginnen werken aan groepsdynamische processen

Voor leerkrachten en leerlingbegeleiders die zich verder willen bekwamen om het groepsdynamisch proces van hun klasgroep te begeleiden hebben we een uitgebreider aanbod.

Om te beginnen bieden we een basisopleiding ‘Groepsdynamica en procesbegeleiding’ aan, waarbij deelnemers zelf het ervaringsleren ondervinden, kennismaken met activerende werkvormen en proeven van de achterliggende theorieën.

Tijdens deze meerdaagse gaan deelnemers zelf in de actie, ze ondervinden de werkvorm aan de lijve. Dit is een aanbod voor een ‘open groep’ of op maat.

Na de basisopleiding zijn er verdiepingsdagen rond bepaalde thema’s en is er de mogelijkheid tot coaching wanneer je als leerkracht of leerlingbegeleider de begeleiding van klasgroepen in eigen handen neemt.

///

Volg ons op Facebook of LinkedIn om op de hoogte te blijven van ons ‘open’ vormingsaanbod.

Train de trainer coachingstraject voor leerkrachten die aan de slag willen met hun klasgroep

Leerkrachten en leerlingbegeleiders die de basisopleiding gevolgd hebben kunnen met behulp van onze coaching zelf aan de slag gaan met hun klasgroepen.  Afhankelijk van de noden kunnen we ter plaatse samen voor de klasgroep gaan staan of tijdens supervisie en intervisiemomenten het proces vanop afstand mee begeleiden.  

///

Contacteer ons voor dit aanbod op maat.

Verdiepingsdagen voor leerkrachten die zich verder willen bekwamen in het begeleiden van klasgroepen

Leerkrachten en leerlingbegeleiders die de basisopleiding hebben gevolgd (bij ons of gelijkwaardig) en reeds ervaring hebben met het begeleiden van het groepsdynamisch proces van hun klasgroep kunnen bij ons terecht voor het volgen van thematische ‘verdiepingsdagen’. 

Tijdens deze nascholingsmomenten verdiepen en verbreden ze de reeds aanwezige kennis of doen nieuwe kennis op.  Enkele voorbeelden zijn: uitbreiding activerende werkvormen, nog meer reflectietechnieken (active reviewing), het groepsdynamisch model in detail ontleed, werken met kernkwadranten voor gevorderden, uitbreiding modellen interactie in groepen, …

///

Volg ons op Facebook of LinkedIn om op de hoogte te blijven van dit aanbod voor een ‘open groep’ of contacteer ons voor een aanbod op maat.

Empowered op school, dankzij Rode Neuzen

Met het project ‘Empowered op school, werken aan welbevinden, groepsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling vanuit het ervaringsleren’ kan je in je school gedurende het hele schooljaar, samen met een procesbegeleider van Krachtig Onderwijs, werken aan het welbevinden van je leerlingen en inzetten op positieve groepsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling.
De volledige projectfiche met de beschrijving van het project vind je hier.


Inschrijven voor het project kan helaas niet meer. Mocht je belangstelling hebben voor het resultaat of iets soortgelijk voor je school willen, neem dan contact met ons op via info@krachtigonderwijs.be

Open aanbod

Open opleiding ‘ervaringsleren in het onderwijs’ voor leerkrachten, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders

Vind je het belangrijk dat je klasgroep goed op elkaar afgestemd is en dat elke leerling zich goed voelt in de groep? Ben je op zoek naar een nieuwe invalshoek om te werken rond sociale vaardigheden? Wat als je leerlingen met meer zelfvertrouwen en met meer verantwoordelijkheidsgevoel aan een uitdaging zouden beginnen? Zou je graag meer willen inzetten op een coachende houding als leerkracht? Vind je het belangrijk dat je als leerkrachtenteam meer samenwerkt?
Dan is deze opleiding iets voor jou.

///

Hou onze Facebook en LinkedIn pagina’s van Krachtig Onderwijs in het oog om te weten wanneer we de opleiding opnieuw inrichten.

privacy-beleid