We hebben iets te vieren!

De Koning Boudewijn Stichting heeft ons laten weten dat we door het Rode Neuzen Fonds geselecteerd zijn om ons project ‘Empowered op school, werken aan welbevinden, groepsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling vanuit het ervaringsleren.’ te realiseren.

Een tiental scholen uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs kunnen deelnemen aan dit project.

Meer details volgen nog. Hou ons in de gaten op Facebook en Linked-In.

Meer over de projecten kom je ook te weten via Rode Neuzendag 2019.

Vanwege de Corona-epidemie heeft het Rode Neuzenfonds beslist om de projecten pas te laten starten in het schooljaar 2021 – 2022.

Uitstel is echter geen afstel! Wij houden ons klaar en laten jullie iets weten van zodra we weten wanneer we kunnen starten.

privacy-beleid