Open opleiding ervaringsleren in het onderwijs

Een aanbod voor leerkrachten, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders
3-daagse + 3 opvolgdagen
.

De onderwijswereld staat de komende jaren voor een aantal belangrijke uitdagingen. Denk maar aan de 21e eeuwse competenties, het M-decreet, het decreet leerlingenbegeleiding, de nieuwe leerplannen vanaf 2019 met hun transversale doelen, de superdiverse samenstelling van de leerlinggroepen, de vraag naar de begeleiding van weloverwogen studiekeuzeprocessen bij leerlingen, de nood aan het leren in teamverband bij leerkrachten, co – teaching, …  . Krachtig Onderwijs en Outward Bound België zien in het ervaringsleren een middel om deze uitdagingen het hoofd te bieden en bieden je de mogelijkheid om je de methodiek eigen te maken in een actieve en beklijvende opleiding.  Het ervaringsleren helpt om zicht te krijgen op de groepsdynamiek van je klasgroep/ je team en aan de slag te gaan met de groepsprocessen die zich afspelen in je groep. Met het ervaringsleren creëer je in een groep de voorwaarden die nodig zijn om op een meer coöperatieve manier het lesgeven te organiseren zodat je als leerkracht een meer coachende rol kan opnemen. 

Vind je het belangrijk dat je klasgroep goed op elkaar afgestemd is en dat elke leerling zich goed voelt in de groep? Ben je op zoek naar een nieuwe invalshoek om te werken rond sociale vaardigheden? Wat als je leerlingen met meer zelfvertrouwen en met meer verantwoordelijkheidsgevoel aan een uitdaging zouden beginnen? Zou je graag meer willen inzetten op een coachende houding als leerkracht? Vind je het belangrijk dat je als leerkrachtenteam meer samenwerkt?

Dan is deze opleiding iets voor jou.

Ervaringsleren in het onderwijs

Wat ?

In een 6-daagse opleiding ervaar je zelf de basisprincipes van het ervaringsleren en vergroot je je inzicht in groepsdynamica en groepsprocessen. Je krijgt een andere kijk op je houding als leerkracht en je leert nog meer werken vanuit je eigen kracht(en) en kwaliteiten.

Tijdens het kennismakingsmoment informeren we je over het traject dat je zal doorlopen en maken we kennis met elkaar.

De opleiding start met een ervaringsdriedaagse waarin je de kans krijgt om de methodiek ervaringsleren aan den lijve te ondervinden en “mee – te  maken”. De afwisseling van avontuurlijke activiteiten en reflecties biedt je de mogelijkheid om in een andere context aan de slag te gaan met eigen patronen.

Tijdens de volgende drie modules (drie losse dagen) integreer je de inzichten uit de meerdaagse en bieden we theoretische modellen aan rond ervaringsleren, groepsdynamica en ‘active reviewing’ (op een speelse manier reflecteren met groepen).We kijken ook naar de concrete toepassing in jouw klaspraktijk en verkennen mogelijkheden en uitdagingen van het ervaringsleren binnen je eigen onderwijssetting. 

We zullen achteraf, los van deze opleiding, ook intervisiedagen aanbieden waarin onderwijsmensen met concrete casussen verder aan de slag kunnen en elkaar blijvend kunnen ondersteunen in de zoektocht naar het integreren van ervaringsleren in onderwijs.

Doelstellingen?

Na deze opleiding…

 • heb je meer zicht op je eigen functioneren (in groep)
 • bezit je kennis en achtergrond in de methodiek ervaringsleren
 • vergroot je je inzicht in de groepsdynamiek van allerlei soorten groepen
 • kan je activiteiten zo gebruiken dat ze leer- en ontwikkelingskansen bieden voor leerlingen en klasgroepen
 • weet je wat jouw groep/ klas nodig heeft om tot meer doorleefd leren te komen
 • kan je groepen beter leren samenwerken
 • vertaal je opdrachten naar mogelijke kansen in je klas (om te werken aan een veilige klasgroep)
 • heb je tonnen inspiratie om op een actieve en speelse manier met groepen te reflecteren)

Voor wie?

Voor leerkrachten uit het kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs, leerlingbegeleiders en (zorg)coördinatoren die tegemoet willen komen aan de uitdagingen binnen de onderwijswereld en die willen experimenteren met het ervaringsleren als antwoord hierop. 

Waar ?

Ervaringsdriedaagse: Outward Bound Cursushuis, Rue Covis 19, 5170 Lustin

Kennismakingsmoment en Modules: In een zaaltje in Antwerpen (exacte locatie wordt later meegedeeld)

Wanneer?

Kennismakingsmoment:              donderdag 17 september 2020                19u30 – 21u30

Ervaringsdriedaagse :                   23-24-25-26/09/2020 van 10u tot 16u30

Modules:                                          telkens van 9u tot 16u30

                                                           Module 1:          vrijdag 16 oktober

                                                           Module 2:           woensdag 18 november

                                                           Module 3:           vrijdag 11 november

Begeleiders?

Saskia Nauwelaerts van Outward Bound België ( voor de ervaringsdriedaagse)

Bert Wouters en Lynn Van Hoof van Krachtig Onderwijs (voor de modules).

Meer info vind je op www.outwardbound.be en www.krachtigonderwijs.be 

Kostprijs?

850 euro. Hierin zijn inbegrepen:

 • Kennismakingsmoment: begeleiding, een hapje en drankje
 • Ervaringsdriedaagse: begeleiding, verblijf 4 dagen (3 nachten) in het Outward Bound Center te Lustin in gedeelde kamers, alle maaltijden, alle didactisch en technisch materiaal, toegang tot de actieterreinen en een individuele ongevallenverzekering.
 • 3 modules: begeleiding, broodjeslunch, cursusmateriaal

Vragen en inschrijven?

Saskia.nauwelaerts@outwardbound.be

0486/604.601

Volg deze link naar inschrijfpagina.

Onze collega’s over de vorige opleiding:

“Leren loslaten, leren hoe je leerlingen hun eigen ding moet kunnen laten doen en van op een afstand coachen.”

“Dit is wat wij nodig hebben voor onze school”

privacy-beleid