Een positief klasklimaat

Helder uitgelegd door Lene Boons

Lene Boons maakte enkele jaren geleden in het kader van haar stage een Prezi over het belang van een positief klasklimaat en de wijze waarop je daar als leerkracht sturing aan kan geven.  Ik botste toevallig op haar heldere uiteenzetting en vind het de moeite om hem een plaatsje te geven op onze website.

Lene stelde dat je als leerkracht 2 keuzes hebt; of je kiest ervoor om de groepsvorming van je klasgroep de wetten van de groepsdynamica te laten volgen of als leerkracht sturing geven aan het groepsvormingsproces.  Vanuit Krachtig Onderwijs pleit ik uiteraard voor het tweede zodat je invloed kunt uitoefenen op de dynamiek van je klasgroep.  Zodat je een klasklimaat creëert waarin iedereen zich geaccepteerd voelt, erbij hoort, zich veilig voelt, vertrouwen heerst, van betekenis is, zich ontplooit en zichzelf kan zijn.

Of zoals Alexander Den Heijer het zegt:

“Als een bloem niet bloeit fix je de omgeving waarin hij groeit, niet de bloem.”

privacy-beleid