Home

“Alles wat je aandacht geeft groeit”

KRACHTIG ONDERWIJS IN JOUW SCHOOL?


“Scholen staan voor de uitdaging om een krachtige leeromgeving aan te bieden binnen een veilig, warm, uitdagend en verbindend schoolklimaat.”(*)


Met Krachtig Onderwijs hebben we ons toegelegd op het werken aan de groepsdynamiek van klasgroepen en schoolteams met als doel deze te versterken en leerlingen en leerkrachten in hun 'kracht te laten staan'.


We komen hiervoor naar de school (of op een locatie naar keuze) en gaan met de klas of met het team of de groep aan de slag tijdens workshops en/of tijdens een meerdaagse. We delen graag onze kennis en ervaring met de school en streven ernaar dat scholen op zelfstandige basis verder kunnen werken aan de goede sfeer in de klas en aan de persoonlijke groei van leerlingen.


Krachtig Onderwijs helpt concreet om te investeren in een klimaat waarbij veilige en positieve klasgroepen ontstaan. Lees er meer over ...


Krachtig Onderwijs richt zich daarbij op de leerlingen als groep, de leerkracht én op het schoolteam. Lees er meer over ...