Joeri Spillebeen

Trainer groepsprocessen

Mijn wens is dat onderwijs een krachtige en uitdagende leeromgeving aanbiedt waarin:

  • kinderen en jongeren zich bewust zijn van zichzelf én van de interactie met hun

omgeving, zodat ze vanuit dit volle bewustzijn, zelf kiezen om verantwoordelijkheid

te willen nemen voor het eigen handelen en daardoor een positieve invloed

uitoefenen op de samenleving.

  • Scholen laboratoria zijn waar jonge mensen kunnen onderzoeken wie ze zijn en hen

stimuleren om te experimenteren, grenzen te verleggen en persoonlijke groei

mogelijk te maken, zodat kinderen en jongeren kunnen opgroeien tot authentieke

mensen.

  • Jongeren van diversiteit een sterkte maken en zich niet laten verdelen door

verschillen, door actief op zoek gaan naar de kwaliteiten van zichzelf en de andere

en deze te leren benutten.

Ik wil scholen helpen om de voorwaarden te scheppen waarin jongeren op een veilige en stimulerende manier kunnen groeien.  Samen met de leerkracht in de klas, op het schoolterrein, tijdens een meerdaagse … .

Ik bekwaamde mij in groepsprocesbegeleiding vanuit het ervaringsleren en geef daar ook opleiding in en coach schoolteams om het ervaringsleren te implementeren in de dagelijkse schoolwerking, daarnaast ben ik ook trainer kernkwadranten en kernkwaliteiten van Daniel Ofman en gecertificeerd begeleider op touwenparcours.

Meer weten? Bel +32 0 486 167 977

privacy-beleid