We hebben iets te vieren!

De Koning Boudewijn Stichting heeft ons laten weten dat we door het Rode Neuzen Fonds geselecteerd zijn om ons project ‘Empowered op school, werken aan welbevinden, groepsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling vanuit het ervaringsleren.’ te realiseren. Een tiental scholen uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs kunnen deelnemen aan dit project. Meer details volgen nog. Hou […]

Open opleiding ervaringsleren in het onderwijs

Een aanbod voor leerkrachten, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders 3-daagse + 3 opvolgdagen. De onderwijswereld staat de komende jaren voor een aantal belangrijke uitdagingen. Denk maar aan de 21e eeuwse competenties, het M-decreet, het decreet leerlingenbegeleiding, de nieuwe leerplannen vanaf 2019 met hun transversale doelen, de superdiverse samenstelling van de leerlinggroepen, de vraag naar de begeleiding van […]

Een positief klasklimaat

Helder uitgelegd door Lene Boons
Lene Boons maakte enkele jaren geleden in het kader van haar stage een Prezi over het belang van een positief klasklimaat en de wijze waarop je daar als leerkracht sturing aan kan geven.  Ik botste toevallig op haar heldere uiteenzetting en vind het de moeite om hem een plaatsje te geven op onze website. Lene […]

Ervaringsleren ervaren.

“A mind that is stretched by a new experience can never go back to its old dimensions.” Dit citaat van Oliver Wendell Holmes bevat voor mij de kern van het gedachtengoed achter het ervaringsleren. Ik heb zelf ervaren om onder begeleiding persoonlijk te groeien door mijn brein te stretchen met behulp van krachtige ervaringen. Ik […]
privacy-beleid