Voor de leerlingen

Ben je op zoek naar een actieve en beklijvende workshop voor je leerlingen?
• Wil je je leerlingen gedurende een hele dag aan de slag laten gaan met 1 of meer thema’s uit de sociale interactie (weerbaarheid, waardering, betrokkenheid, grenzen, …)?
• Wil je graag dat je leerlingen bewuster worden van hun rol en plaats in een (klas)groep?
• Wil je je leerlingen uitdagen om anders om te gaan met elkaar?
• Wil je dat je leerlingen bewuster worden van hun krachten, kwaliteiten en sterkten?

Je klasgroep is de uitgelezen plek waar persoonlijke groei en leren samenleven centraal staan.
Als leerkrachtenteam sta je voor de uitdaging om het beste bij je leerlingen naar boven te halen.
Wij kunnen je helpen met behulp van de methodiek van het ervaringsleren.

‘Tijdens deze workshop kreeg ik de kans om mijn leerlingen te zien, zoals ze werkelijk zijn, terwijl ze het beste van zichzelf naar boven haalden.’
– Annick leerkracht 2de graad, Pius X –

Wil je zelf ook werken aan de groepsdynamiek van je klasgroep, met behulp van Krachtig Onderwijs? Neem gerust contact met ons op voor meer info.

privacy-beleid